Kuasa Yesus

Banyak yang bertanya apa kuasa Yesus sehingga Ia disebut dan disejajarkan dengan Tuhan Allah sendiri.
Bagaimana persamaan sifat-sifat Tuhan dalam Perjanjian Lama dengan Yesus?
Bandingkan ayat-ayat berikut ini:

* Maha Kuasa
Kejadian 17:1
'Ketika Abram berumur sembilan puluh sembilan tahun, maka TUHAN menampakan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya: 'Akulah Allah Yang Mahakuasa, hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak bercela'."

Bandingkan dengan:

Matius 28:18
"Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi."


* Juruselamat
Yesaya 43:11
"Aku, Akulah TUHAN dan tidak ada juruselamat dari pada-Ku."

Bandingkan dengan:

Lukas 2:11
"Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud."

* Anak
Yesaya 9:5
"Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya,dan namanya disebutkan orang:

Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai."

Bandingkan dengan:

Yohanes 10:33
" Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus-Nya ke dalam dunia: Engkau menghujat Allah! Karena Aku telah berkata: Aku Anak Allah? "

* Gembala
Mazmur 23:1
"Mazmur Daud. TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
"

Bandingkan dengan:

Yohanes 10:11
"Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya."


* Hakim atas Segala Bangsa
Yoel 3:12
"Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana Aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru."

Bandingkan dengan:

Yohanes 5:27
"Dan Ia telah memberikan kuasa kepada-Nya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia."

*Yesus Sama dan Serupa dengan Tuhan Allah
Yohanes 5:18
"Sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh-Nya, bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapa-Nya sendiri dan dengan demikian menyamakan diri-Nya dengan Allah."

Filipi 2:5-7
"Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus di pertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia."

Padahal dalam Perjanjian Lama di tegaskan bahwa tidak ada yang Sama dan Serupa dengan Tuhan Allah.
Yesaya 40:18
"Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia?"

Jelas di atas bahwa Yesus adalah Tuhan Allah sendiri karena tidak ada yang sama dan serupa dengan Tuhan Allah selain Tuhan Allah itu sendiri.

* Terang Dunia
Yesaya 60:19
"Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi TUHAN akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu."

Bandingkan dengan:

Yohanes 8:12
"Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: "Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup."

*Alfa dan Omega, Yang Terdahulu dan Yang Terkemudian
Yesaya 44:6
"Beginilah firman TUHAN, Raja dan Penebus Israel, TUHAN semesta alam: 'Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Allah selain dari pada-Ku.' "


Bandingkan dengan:

Wahyu 1:17
"Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kaki-Nya sama seperti orang yang mati; tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya di atasku, lalu berkata: 'Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir.'"

* Raja dan Penebus Israel serta Allah sendiri
Yesaya 44:6
"Beginilah firman TUHAN, Raja dan Penebus Israel, TUHAN semesta alam: 'Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Allah selain dari pada-Ku.'"


Bandingkan dengan:

Yohanes 1:49
" Kata Nathanael kepada-Nya:'Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja Israel . '"

Roma 3:24
"dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus."


Yohanes 1:1
"Pada mulanya adalah Firman;
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah."

Yohanes 18:36-37
"Jawab Yesus: 'Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini; jika kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah melawan, supaya Aku jangan diserahkan kepada oarang Yahudi, akan tetapi Kerajaan-Ku bukan dari sini."
Maka kata Pilatus kepada-Nya:'Jadi Engkau adalah raja?'
Jawab Yesus:'Engkau telah mengatakan bahwa Aku adalah raja.
Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia
ini supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran; setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku.'"

(Yang di maksud Yesus sebagai Kerajaan-Nya jelas adalah kerajaan surga yang bukan dari dunia ini.
Tapi, bukankah hanya Tuhan sendirilah Raja dari kerajaan surga?
Lalu mengapa Yesus berkata bahwa Ia adalah Raja Kerajaan surga?)


Beberapa ayat di atas menunjukkan kesamaan sifat Yesus dengan Tuhan dalam Perjanjian Lama.
Bisa kita simpulkan disini bahwa kuasa Yesus tidak terbatas karena Dia memiliki kesamaan dengan Tuhan Allah sendiri.
Beberapa mujizat-mujizat yang di lakukan Yesus di dunia seperti tertulis di Matius 9:1-8 dan Markus 7:31-37 adalah hal yang biasa bagi Yesus karena:
Dia adalah Sang Pencipta
Yohanes 1:3
"Segala sesuatu di jadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari yang telah dijadikan."

Dan Dia adalah Tuhan Penguasa Surga dan Bumi:

Matius 28:18
"Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi."

Memiliki kuasa yang sama yang hanya dimiliki Tuhan Allah Bapa-Nya:
Yohanes 5:21
"Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barangsiapa yang dikehendaki-Nya."

* Yesus dan Bapa-Nya adalah satu.(yohanes 10:30) *


** Lihat ayat berikut:
Matius 24:36
"Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri."

Timbul pertanyaan:mengapa sepertinya Yesus tidak tahu kiamat?
Kita lihat kalimat
'Anak pun tidak'.
Di jelaskan di sini bahwa Anak yang tidak tahu.
Yang dibahas dalam konteks ini adalah kedudukan yang di miliki Yesus sebagai manusia di dunia.
Yesus sebagai manusia mempunyai batasan-batasan inkarnasi-Nya sendiri.
Disini Yesus ingin menunjukkan bahwa manusia tidak berhak tahu kapan kiamat itu.
Tapi apakah Yesus tidak tahu kiamat?
Jelas Yesus sebagai Tuhan tahu kiamat
.
Lihat ayat di atas, apakah Yesus mengatakan, "Aku tidak tahu." ????
Perhatikan permisalan berikut ini:
Saat ini SBY menjabat sebagai Presiden RI dan Ketua Dewan Penasihat Partai Demokrat.
Kedua jabatan itu mempunyai wewenangnya masing-masing.
Apakah seorang ketua dewan penasihat partai Demokrat bisa memecat Menteri?Jelas tidak.
Tapi apakah itu berarti SBY tidak bisa memecat menteri?
SBY sebagai presiden bisa memecat Menteri, namun jelas bahwa SBY sebagai ketua dewan penasihat partai Demokrat tidak bisa memecat menteri.

Kita lihat lagi Filipi 2:5-7 berikut:
"Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus di pertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia."

Di jelaskan disana bahwa Yesus mengambil rupa seorang Hamba yang setara dengan manusia yang bahkan lebih rendah dari malaikat.
Namun itu hanyalah pengosongan diri, karena pada hakekatnya Yesus adalah Tuhan Allah sendiri yang Maha Tahu akan segala hal.
Yohanes 1:1
"Pada mulanya adalah Firman;
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah."

Yesus dan Bapa adalah satu(Yohanes 10:30).Dan Yesus akan kembali kepada Bapa yang memiliki kemuliaan Yesus sebelum dunia ada.
Yohanes 17:5
"Oleh sebab itu, ya Bapa, muliakanlah Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada."

Yohanes 14:13
"dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan didalam Anak."

Padahal dalam Perjanjian Lama,Tuhan tidak akan memberikan Kemuliaan-Nya kepada yang lain.
Lihat ayat berikut:
Yesaya 42:8
"Aku ini TUHAN, Itulah nama-Ku;
Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau kemasyhuran-Ku kepada patung."

Ayat di atas menjadi salah satu bukti lagi bahwa Yesus hakekatnya adalah Tuhan sendiri.

Banyak ayat lain yang menunjukkan bahwa Yesus hakekatnya adalah setara atau satu dengan Bapa.
Yohanes 14:9
"Kata Yesus kepadanya:'Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku?'
Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata:Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami."

Yohanes 5:23
"supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa.
Barangsiapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa, yang mengutus Dia."

Maka dari itu Tomas pun menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya:
Yohanes 20:24
"Tomas menjawab Dia:'Ya Tuhanku dan Allahku!'"

0 komentar:

Blogger Template by Blogcrowds